Κινητικότητα για Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Για καθηγητές
Οι διδάσκοντες στα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να μετακινηθούν σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα κατόχους του Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS, με τα οποία το δικό τους ίδρυμα έχει υπογράψει διμερή συμφωνία συνεργασίας, ώστε να διδάξουν από 5 ώρες έως και 6 εβδομάδες.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να προσκαλέσουν προσωπικό από επιχειρήσεις για να διδασκαλία.

Για καθηγητές και διοικητικό προσωπικό
To προσωπικό των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί για επιμόρφωση από μία έως έξι εβδομάδες για σεμινάρια, μαθήματα, ομάδες εργασίας, πρακτική εξάσκηση, επισκέψεις μελέτης κ.α.

Το Πρόγραμμα ERASMUS προωθεί επιπλέον τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες και για αυτό το λόγο προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση για φοιτητές και καθηγητές που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 67% ή πάσχουν από χρόνιο νόσημα, σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις. Ειδικότερα, για όσους έχουν σοβαρές αναπηρίες που συνεπάγονται ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα, όπως συνοδό, φυσικοθεραπείες, ιατρική παρακολούθηση προβλέπεται ειδική χρηματοδότηση κατά περίπτωση βάσει ιατρικών βεβαιώσεων και αντίστοιχων παραστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματός σας .

Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις
Σκοπός της προπαρασκευαστικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS είναι η προετοιμασία και η υπογραφή νέων Διμερών συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με την κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και τα Εντατικά Προγράμματα ERASMUS (ΙΡ). Είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή εκπροσώπου τους είτε σε συνάντηση μελλοντικών εταίρων σε ίδρυμα/ οργανισμό του εξωτερικού, είτε σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων (contact seminar).