Πρακτική Άσκηση Erasmus (Placement)

Το πρόγραμμα Erasmus Placement είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρακτική άσκηση φοιτητών. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες για διάστημα 3 έως 12 μηνών. Φοιτητές μπορούν έτσι να εργαστούν σε μια εταιρία, ένα πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό κέντρο ή σε έναν άλλο οργανισμό στο εξωτερικό και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Η πρακτική άσκηση αναγνωρίζεται ως μέρος των σπουδών, ενώ παράλληλα παρέχεται και μερική χρηματοδότηση μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η υποτροφία κυμαίνεται από €400 έως €800 το μήνα (εξαρτάται από τη χώρα). Η υποτροφία αυτή καλύπτει ένα μόνο μέρος των εξόδων στο εξωτερικό, ωστόσο πιθανό να συμπληρώνεται με πρόσθετο ποσό από τον φορέα υποδοχής.

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα σπουδών Erasmus, στο Erasmus Placement δε χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τον φορέα υποδοχής. Έτσι, υπάρχει ευελιξία στην επιλογή του φορέα υποδοχής.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

  1. Αναζήτηση εταιρίας ή οργανισμού όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση πρακτικής άσκησης και επικοινωνία μαζί τους για τη σχετική έγκριση/αποδοχή ως ασκούμενος Erasmus.
  2. Συμπλήρωση αίτησης (Training Agreement, όπου καταγράφονται καθήκοντα και δεξιότητες που θα αποκτηθούν στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης) με τη βοήθεια του υπεύθυνου Erasmus του τμήματος και του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών (π.χ. αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό, ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών).
  3. Αίτηση προς την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος για έναρξη Πρακτικής Άσκησης και έγκρισή της από την επιτροπή.

Το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Erasmus Placement έχει γενικές χρήσιμες πληροφορίες για τη δυνατότητα αυτή.


Το πρόγραμμα Erasmus επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν εντατικών μαθημάτων γλώσσας πριν την έναρξη των σπουδών στο εξωτερικό ή της πρακτικής άσκησης.

Η υπόλοιπη διαδικασία που ακολουθείται γίνεται σε συνεργασία με τον κ. Αναγνωστόπουλο Α. (υπεύθυνο του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας) oep@teilar.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Δρ. Γκαράνη Γ. (Erasmus Departmental Coordinator) garani@teilar.gr